A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Mogilno City

Mogilno
brak 11.33% 12.88% 14.44% 15.99% 17.54% 19.10% 20.65% 22.20% 23.75% 25.31%
danych 12.87% 14.43% 15.98% 17.53% 19.09% 20.64% 22.19% 23.74% 25.30% 26.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:20 025
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 601
Liczba ważnych kart:3 601
Frekwencja wyborcza:17.98%
Liczba głosów ważnych:3 455
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:928
% 26.86%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 226 24.35 6.54
JĘDRZEJCZAK Otylia 140 15.09 4.05
ZWIEFKA Tadeusz Antoni 467 50.32 13.52
JANOSZ Anna 16 1.72 0.46
KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 4 0.43 0.12
PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 32 3.45 0.93
PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 26 2.80 0.75
ELIASZ Józef Henryk 2 0.22 0.06
KRAKOWIAK Dariusz Piotr 5 0.54 0.14
WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 10 1.08 0.29