A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Strzelno City

Strzelno
brak 1.03% 1.17% 1.31% 1.44% 1.58% 1.72% 1.86% 2.00% 2.13% 2.27%
danych 1.16% 1.30% 1.43% 1.57% 1.71% 1.85% 1.99% 2.12% 2.26% 2.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:9 692
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 728
Liczba ważnych kart:1 728
Frekwencja wyborcza:17.83%
Liczba głosów ważnych:1 649
% głosów ważnych:95.43%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 1.03%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 9 52.94 0.55
MICHAŁEK Iwona Krystyna 2 11.76 0.12
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 1 5.88 0.06
PROKOPOWICZ Wojciech 0 0.00 0.00
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 0 0.00 0.00
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 3 17.65 0.18
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 0 0.00 0.00
LASKOWSKI Dariusz Jan 0 0.00 0.00
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0 0.00 0.00
WALKOWIAK Andrzej 2 11.76 0.12