A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Głowno City

Głowno
brak 5.10% 5.56% 6.03% 6.49% 6.95% 7.42% 7.88% 8.34% 8.80% 9.27%
danych 5.55% 6.02% 6.48% 6.94% 7.41% 7.87% 8.33% 8.79% 9.26% 9.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:12 123
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 478
Liczba ważnych kart:2 477
Frekwencja wyborcza:20.44%
Liczba głosów ważnych:2 425
% głosów ważnych:97.90%
Liczba głosów na listy komitetu:184
% 7.59%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 87 47.28 3.59
MATUSZAK Grzegorz Jan 35 19.02 1.44
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 1 0.54 0.04
BORZĘCKA Jolanta Maria 2 1.09 0.08
KARCZ Tadeusz 9 4.89 0.37
DĘBSKA Anna Janina 9 4.89 0.37
ROZPARA Tadeusz 0 0.00 0.00
DZIEMDZIELA Paweł 27 14.67 1.11
WOJTCZAK Dorota Barbara 3 1.63 0.12
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 11 5.98 0.45