A  A+ A+

Mszana Dolna City

Mszana Dolna
brak 18.41% 20.23% 22.04% 23.86% 25.67% 27.49% 29.30% 31.12% 32.93% 34.75%
danych 20.22% 22.03% 23.85% 25.66% 27.48% 29.29% 31.11% 32.92% 34.74% 36.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:6 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 650
Liczba ważnych kart:1 650
Frekwencja wyborcza:26.99%
Liczba głosów ważnych:1 588
% głosów ważnych:96.24%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

List No. Name Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  128  8.06
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.44
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  32  2.02
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  39  2.46
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  687  43.26
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  23  1.45
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  214  13.48
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  116  7.30
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  297  18.70
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  45  2.83
  Komitety razem 1 588  100