A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Kamienica Community

Kamienica
brak 0.07% 0.13% 0.18% 0.24% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52% 0.57%
danych 0.12% 0.17% 0.23% 0.28% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.56% 0.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:5 842
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 152
Liczba ważnych kart:1 152
Frekwencja wyborcza:19.72%
Liczba głosów ważnych:1 094
% głosów ważnych:94.97%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 0.46%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 3 60.00 0.27
BRONIEWICZ Michał Paweł 1 20.00 0.09
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 1 20.00 0.09
KALISZ Katarzyna Anna 0 0.00 0.00
SKWARŁO Cezary Szczepan 0 0.00 0.00
JANIK Katarzyna Edyta 0 0.00 0.00
PASZCZA Bartosz Marek 0 0.00 0.00
KOWRYGO Marcin Andrzej 0 0.00 0.00