A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Kamienica Community

Kamienica
brak 4.21% 4.77% 5.32% 5.88% 6.43% 6.99% 7.55% 8.10% 8.66% 9.21%
danych 4.76% 5.31% 5.87% 6.42% 6.98% 7.54% 8.09% 8.65% 9.20% 9.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:5 842
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 152
Liczba ważnych kart:1 152
Frekwencja wyborcza:19.72%
Liczba głosów ważnych:1 094
% głosów ważnych:94.97%
Liczba głosów na listy komitetu:76
% 6.95%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 19 25.00 1.74
BERKOWICZ Konrad Szczepan 33 43.42 3.02
LEWICKI Dawid Marian 2 2.63 0.18
JAMRO Szymon 1 1.32 0.09
SZTERLEJA Barbara Maria 0 0.00 0.00
CZARNEK Norbert Jerzy 0 0.00 0.00
BANDUŁA Magdalena Maria 2 2.63 0.18
RYŚ Anna Magdalena 6 7.89 0.55
SAWICKA Nina Anna 3 3.95 0.27
SZATAN Jarosław Kazimierz 10 13.16 0.91