A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Kamienica Community

Kamienica
brak 4.28% 5.72% 7.16% 8.61% 10.05% 11.49% 12.93% 14.37% 15.82% 17.26%
danych 5.71% 7.15% 8.60% 10.04% 11.48% 12.92% 14.36% 15.81% 17.25% 18.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:5 842
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 152
Liczba ważnych kart:1 152
Frekwencja wyborcza:19.72%
Liczba głosów ważnych:1 094
% głosów ważnych:94.97%
Liczba głosów na listy komitetu:127
% 11.61%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 75 59.06 6.86
WENTA Bogdan Brunon 9 7.09 0.82
SONIK Bogusław Andrzej 16 12.60 1.46
ACHINGER Elżbieta Jadwiga 2 1.57 0.18
ŚWIT Grzegorz Sławomir 3 2.36 0.27
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 6 4.72 0.55
BISZTYGA Stanisław 3 2.36 0.27
PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 1 0.79 0.09
HANDZEL Ludomir Paweł 7 5.51 0.64
GĄDEK Lidia Stanisława 5 3.94 0.46