A  A+ A+

Ciechanów City

Ciechanów
brak 11.05% 12.36% 13.67% 14.97% 16.28% 17.59% 18.90% 20.21% 21.51% 22.82%
danych 12.35% 13.66% 14.96% 16.27% 17.58% 18.89% 20.20% 21.50% 22.81% 24.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:36 632
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 116
Liczba ważnych kart:8 114
Frekwencja wyborcza:22.16%
Liczba głosów ważnych:7 898
% głosów ważnych:97.34%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

List No. Name Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  234  2.96
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  166  2.10
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  704  8.91
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 664  33.73
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  220  2.79
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  134  1.70
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  596  7.55
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 243  28.40
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  937  11.86
  Komitety razem 7 898  100