A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Opole City

Opole
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:96 106
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 249
Liczba ważnych kart:27 242
Frekwencja wyborcza:28.35%
Liczba głosów ważnych:26 502
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:2 746
% 10.36%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 1 054 38.38 3.98
WOŹNIAK Piotr Jan 455 16.57 1.72
KLEPACZ Apolonia Weronika 836 30.44 3.15
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 43 1.57 0.16
PIWCEWICZ Jolanta Anna 38 1.38 0.14
CHADŻY Wojciech 10 0.36 0.04
JANIEC Alicja Jadwiga 52 1.89 0.20
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 45 1.64 0.17
DUDA Katarzyna Beata 168 6.12 0.63
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 45 1.64 0.17