A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Opole City

Opole
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:96 106
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 249
Liczba ważnych kart:27 242
Frekwencja wyborcza:28.35%
Liczba głosów ważnych:26 502
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:640
% 2.41%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 414 64.69 1.56
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 36 5.63 0.14
MAŃKOWSKA Ewa Maria 28 4.38 0.11
SKOWRON Zbigniew 16 2.50 0.06
KONOPKA Antoni Jacek 54 8.44 0.20
PILAWKA Tomasz 15 2.34 0.06
SAMBORSKI Tadeusz 8 1.25 0.03
JANIK Janina 49 7.66 0.18
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 4 0.63 0.02
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 16 2.50 0.06