A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Oława Community

Oława
brak 3.96% 4.12% 4.29% 4.45% 4.61% 4.78% 4.94% 5.10% 5.26% 5.43%
danych 4.11% 4.28% 4.44% 4.60% 4.77% 4.93% 5.09% 5.25% 5.42% 5.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:11 729
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 311
Liczba ważnych kart:2 311
Frekwencja wyborcza:19.70%
Liczba głosów ważnych:2 236
% głosów ważnych:96.75%
Liczba głosów na listy komitetu:125
% 5.59%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 82 65.60 3.67
DOBROSZ Janusz Konrad 18 14.40 0.81
JAKI Patryk Tomasz 3 2.40 0.13
GUTEK Ewa Danuta 4 3.20 0.18
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 3 2.40 0.13
HYLEWICZ Janusz 3 2.40 0.13
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 4 3.20 0.18
KIELKA Wojciech Antoni 1 0.80 0.04
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 3 2.40 0.13
FOJT Artur Czesław 4 3.20 0.18