A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Świdnica City

Świdnica
brak 0.86% 0.95% 1.05% 1.14% 1.23% 1.33% 1.42% 1.51% 1.60% 1.70%
danych 0.94% 1.04% 1.13% 1.22% 1.32% 1.41% 1.50% 1.59% 1.69% 1.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:48 237
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 838
Liczba ważnych kart:11 834
Frekwencja wyborcza:24.54%
Liczba głosów ważnych:11 497
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:137
% 1.19%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 51 37.23 0.44
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 41 29.93 0.36
GRENIUCH Tomasz Wiesław 4 2.92 0.03
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 3 2.19 0.03
BORODACZ Artur Piotr 9 6.57 0.08
ICKIEWICZ Anna Urszula 5 3.65 0.04
DROZDOWSKA Joanna Ewa 7 5.11 0.06
ROK Wiesław Robert 6 4.38 0.05
LUDKOWSKA Maria 1 0.73 0.01
HELCYK Justyna Magdalena 10 7.30 0.09