A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Piekary Śląskie City

Piekary Śląskie
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:45 576
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 884
Liczba ważnych kart:9 882
Frekwencja wyborcza:21.69%
Liczba głosów ważnych:9 514
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:4 108
% 43.18%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 3 349 81.52 35.20
SZUMILAS Krystyna Maria 90 2.19 0.95
OLBRYCHT Jan Marian 244 5.94 2.56
NYKIEL Mirosława 9 0.22 0.09
PLURA Marek Mirosław 247 6.01 2.60
KURANT Agnieszka 30 0.73 0.32
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 34 0.83 0.36
WNĘK Barbara Katarzyna 47 1.14 0.49
ZIĘTEK Jerzy Marek 50 1.22 0.53
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 8 0.19 0.08