A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Piekary Śląskie City

Piekary Śląskie
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:45 576
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 884
Liczba ważnych kart:9 882
Frekwencja wyborcza:21.69%
Liczba głosów ważnych:9 514
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:103
% 1.08%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 22 21.36 0.23
BANASIAK Aleksandra 8 7.77 0.08
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 10 9.71 0.11
KOŻUSZNIK Danuta Maria 6 5.83 0.06
BARTUSEK Mariola Beata 4 3.88 0.04
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 2 1.94 0.02
PILOT Andrzej Antoni 45 43.69 0.47
SZEMLA Mirosław Stanisław 1 0.97 0.01
KARASEK Bronisław 4 3.88 0.04
BRAMORA Artur Franciszek 1 0.97 0.01