A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Wałbrzych City

Wałbrzych
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:94 840
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 354
Liczba ważnych kart:19 346
Frekwencja wyborcza:20.41%
Liczba głosów ważnych:18 775
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:8 317
% 44.30%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 4 632 55.69 24.67
JAZŁOWIECKA Danuta 179 2.15 0.95
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 243 2.92 1.29
SYNOWSKA Alicja 95 1.14 0.51
TUTAJ Jerzy 3 007 36.15 16.02
BROK Anna 50 0.60 0.27
WALKOWIAK Roman Wiktor 22 0.26 0.12
PICHLA Grażyna Bożena 49 0.59 0.26
KOTAPKA Jan Tomasz 7 0.08 0.04
RUDYK Cezariusz Emanuel 33 0.40 0.18