A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Wałbrzych City

Wałbrzych
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:94 840
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 354
Liczba ważnych kart:19 346
Frekwencja wyborcza:20.41%
Liczba głosów ważnych:18 775
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:188
% 1.00%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 73 38.83 0.39
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 37 19.68 0.20
GRENIUCH Tomasz Wiesław 6 3.19 0.03
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 11 5.85 0.06
BORODACZ Artur Piotr 13 6.91 0.07
ICKIEWICZ Anna Urszula 10 5.32 0.05
DROZDOWSKA Joanna Ewa 14 7.45 0.07
ROK Wiesław Robert 5 2.66 0.03
LUDKOWSKA Maria 4 2.13 0.02
HELCYK Justyna Magdalena 15 7.98 0.08