A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Strzelno City

Strzelno
brak 2.72% 2.88% 3.04% 3.20% 3.36% 3.52% 3.67% 3.83% 3.99% 4.15%
danych 2.87% 3.03% 3.19% 3.35% 3.51% 3.66% 3.82% 3.98% 4.14% 4.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:9 692
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 728
Liczba ważnych kart:1 728
Frekwencja wyborcza:17.83%
Liczba głosów ważnych:1 649
% głosów ważnych:95.43%
Liczba głosów na listy komitetu:71
% 4.31%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 40 56.34 2.43
ŁUCZAK Stefan Nikodem 8 11.27 0.49
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 1 1.41 0.06
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 6 8.45 0.36
ŁABĘCKI Bogdan 1 1.41 0.06
MATCZAK Agnieszka Ewa 9 12.68 0.55
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 1 1.41 0.06
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 3 4.23 0.18
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 0 0.00 0.00
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 2 2.82 0.12