A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Rogowo Community

Rogowo
brak 5.36% 6.58% 7.80% 9.02% 10.24% 11.46% 12.67% 13.89% 15.11% 16.33%
danych 6.57% 7.79% 9.01% 10.23% 11.45% 12.66% 13.88% 15.10% 16.32% 17.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:3 887
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:538
Liczba ważnych kart:538
Frekwencja wyborcza:13.84%
Liczba głosów ważnych:515
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:45
% 8.74%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 28 62.22 5.44
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 4 8.89 0.78
POLAK Urszula 1 2.22 0.19
GRZĄDZIEL Krzysztof 1 2.22 0.19
IWICKA Urszula 1 2.22 0.19
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 1 2.22 0.19
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 6 13.33 1.17
WADOŃ Jan 1 2.22 0.19
GAIK-MAZUREK Beata Maria 1 2.22 0.19
MAKOWSKI Maciej Sławomir 1 2.22 0.19