A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Rogowo Community

Rogowo
brak 0.83% 1.08% 1.32% 1.57% 1.82% 2.07% 2.31% 2.56% 2.81% 3.05%
danych 1.07% 1.31% 1.56% 1.81% 2.06% 2.30% 2.55% 2.80% 3.04% 3.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:3 887
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:538
Liczba ważnych kart:538
Frekwencja wyborcza:13.84%
Liczba głosów ważnych:515
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 3.30%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 14 82.35 2.72
KRUPA Łukasz Marcin 2 11.76 0.39
STRAUSS Hanna Barbara 0 0.00 0.00
KRÓLEWICZ Mirosław 0 0.00 0.00
BOROWSKA Joanna Małgorzata 1 5.88 0.19
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0 0.00 0.00
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0 0.00 0.00
WOJTAS Jarosław Andrzej 0 0.00 0.00
CIEŚLAKOWSKA Ewa 0 0.00 0.00
WYDRZYŃSKI Maciej 0 0.00 0.00