A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Pruszcz Community

Pruszcz
brak 3.58% 3.87% 4.17% 4.46% 4.76% 5.05% 5.34% 5.64% 5.93% 6.23%
danych 3.86% 4.16% 4.45% 4.75% 5.04% 5.33% 5.63% 5.92% 6.22% 6.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:7 511
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 651
Liczba ważnych kart:1 651
Frekwencja wyborcza:21.98%
Liczba głosów ważnych:1 580
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:65
% 4.11%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSTRZEWA Jacek Andrzej 42 64.62 2.66
OSIŃSKI Arkadiusz Marek 6 9.23 0.38
NOWICKA Marta 7 10.77 0.44
CIĘGOTURA Kamil 4 6.15 0.25
RYBACKA Marlena Hanna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Dariusz 3 4.62 0.19
WYSIŃSKA Magdalena 0 0.00 0.00
DOROSIŃSKA Monika Jadwiga 1 1.54 0.06
BRONOWSKI Łukasz Piotr 1 1.54 0.06
KRAWCZYSZYN Tomasz 1 1.54 0.06