A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Chełmża Community

Chełmża
brak 0.58% 0.68% 0.78% 0.88% 0.98% 1.09% 1.19% 1.29% 1.39% 1.49%
danych 0.67% 0.77% 0.87% 0.97% 1.08% 1.18% 1.28% 1.38% 1.48% 1.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:7 658
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 139
Liczba ważnych kart:1 139
Frekwencja wyborcza:14.87%
Liczba głosów ważnych:1 052
% głosów ważnych:92.36%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 0.95%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 7 70.00 0.67
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 0 0.00 0.00
POŁĄCZAK Wojciech 1 10.00 0.10
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 2 20.00 0.19
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0 0.00 0.00