A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Łubianka Community

Łubianka
brak 9.81% 10.16% 10.51% 10.86% 11.21% 11.56% 11.90% 12.25% 12.60% 12.95%
danych 10.15% 10.50% 10.85% 11.20% 11.55% 11.89% 12.24% 12.59% 12.94% 13.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:5 037
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 122
Liczba ważnych kart:1 122
Frekwencja wyborcza:22.28%
Liczba głosów ważnych:1 056
% głosów ważnych:94.12%
Liczba głosów na listy komitetu:115
% 10.89%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 77 66.96 7.29
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 8 6.96 0.76
POLAK Urszula 22 19.13 2.08
GRZĄDZIEL Krzysztof 2 1.74 0.19
IWICKA Urszula 2 1.74 0.19
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0 0.00 0.00
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 1 0.87 0.09
WADOŃ Jan 0 0.00 0.00
GAIK-MAZUREK Beata Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Maciej Sławomir 3 2.61 0.28