A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Łubianka Community

Łubianka
brak 2.61% 2.81% 3.02% 3.22% 3.42% 3.63% 3.83% 4.03% 4.23% 4.44%
danych 2.80% 3.01% 3.21% 3.41% 3.62% 3.82% 4.02% 4.22% 4.43% 4.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:5 037
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 122
Liczba ważnych kart:1 122
Frekwencja wyborcza:22.28%
Liczba głosów ważnych:1 056
% głosów ważnych:94.12%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 3.13%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 26 78.79 2.46
KRUPA Łukasz Marcin 2 6.06 0.19
STRAUSS Hanna Barbara 0 0.00 0.00
KRÓLEWICZ Mirosław 1 3.03 0.09
BOROWSKA Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 1 3.03 0.09
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 1 3.03 0.09
WOJTAS Jarosław Andrzej 1 3.03 0.09
CIEŚLAKOWSKA Ewa 0 0.00 0.00
WYDRZYŃSKI Maciej 1 3.03 0.09