A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Łubianka Community

Łubianka
brak 5.91% 6.14% 6.38% 6.61% 6.85% 7.08% 7.31% 7.55% 7.78% 8.02%
danych 6.13% 6.37% 6.60% 6.84% 7.07% 7.30% 7.54% 7.77% 8.01% 8.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:5 037
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 122
Liczba ważnych kart:1 122
Frekwencja wyborcza:22.28%
Liczba głosów ważnych:1 056
% głosów ważnych:94.12%
Liczba głosów na listy komitetu:69
% 6.53%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSTRZEWA Jacek Andrzej 35 50.72 3.31
OSIŃSKI Arkadiusz Marek 7 10.14 0.66
NOWICKA Marta 5 7.25 0.47
CIĘGOTURA Kamil 4 5.80 0.38
RYBACKA Marlena Hanna 1 1.45 0.09
WIECZOREK Dariusz 2 2.90 0.19
WYSIŃSKA Magdalena 7 10.14 0.66
DOROSIŃSKA Monika Jadwiga 4 5.80 0.38
BRONOWSKI Łukasz Piotr 1 1.45 0.09
KRAWCZYSZYN Tomasz 3 4.35 0.28