A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Łubianka Community

Łubianka
brak 0.58% 0.68% 0.78% 0.88% 0.98% 1.09% 1.19% 1.29% 1.39% 1.49%
danych 0.67% 0.77% 0.87% 0.97% 1.08% 1.18% 1.28% 1.38% 1.48% 1.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:5 037
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 122
Liczba ważnych kart:1 122
Frekwencja wyborcza:22.28%
Liczba głosów ważnych:1 056
% głosów ważnych:94.12%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 1.04%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 2 18.18 0.19
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 2 18.18 0.19
HRABSKI Piotr Michał 1 9.09 0.09
SZENDEL Weronika 0 0.00 0.00
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 1 9.09 0.09
ANDUŁA Miłosz 2 18.18 0.19
LASKOWSKA Julia 2 18.18 0.19
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 1 9.09 0.09