A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Zławieś Wielka Community

Zławieś Wielka
brak 9.81% 10.16% 10.51% 10.86% 11.21% 11.56% 11.90% 12.25% 12.60% 12.95%
danych 10.15% 10.50% 10.85% 11.20% 11.55% 11.89% 12.24% 12.59% 12.94% 13.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:9 897
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 123
Liczba ważnych kart:2 122
Frekwencja wyborcza:21.45%
Liczba głosów ważnych:2 067
% głosów ważnych:97.41%
Liczba głosów na listy komitetu:258
% 12.48%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 221 85.66 10.69
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 8 3.10 0.39
POLAK Urszula 21 8.14 1.02
GRZĄDZIEL Krzysztof 3 1.16 0.15
IWICKA Urszula 1 0.39 0.05
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0 0.00 0.00
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 1 0.39 0.05
WADOŃ Jan 1 0.39 0.05
GAIK-MAZUREK Beata Maria 1 0.39 0.05
MAKOWSKI Maciej Sławomir 1 0.39 0.05