A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Firlej Community

Firlej
brak 4.76% 5.29% 5.81% 6.34% 6.86% 7.39% 7.92% 8.44% 8.97% 9.49%
danych 5.28% 5.80% 6.33% 6.85% 7.38% 7.91% 8.43% 8.96% 9.48% 10.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:4 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:888
Liczba ważnych kart:888
Frekwencja wyborcza:18.48%
Liczba głosów ważnych:848
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:85
% 10.02%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 37 43.53 4.36
SŁOWIK Katarzyna Danuta 5 5.88 0.59
DEMCZUK Andrzej Marcin 4 4.71 0.47
POPEK Amadeusz Jan 2 2.35 0.24
HOŁOWNIA Magdalena 3 3.53 0.35
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 2 2.35 0.24
BIŁANT Paweł 2 2.35 0.24
BOLIBOK Małgorzata 3 3.53 0.35
KEMPISTY Monika Katarzyna 1 1.18 0.12
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 26 30.59 3.07