A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Chełm City

Chełm
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:54 578
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 627
Liczba ważnych kart:14 627
Frekwencja wyborcza:26.80%
Liczba głosów ważnych:14 316
% głosów ważnych:97.87%
Liczba głosów na listy komitetu:666
% 4.65%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 350 52.55 2.44
SŁOWIK Katarzyna Danuta 39 5.86 0.27
DEMCZUK Andrzej Marcin 25 3.75 0.17
POPEK Amadeusz Jan 17 2.55 0.12
HOŁOWNIA Magdalena 16 2.40 0.11
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 9 1.35 0.06
BIŁANT Paweł 16 2.40 0.11
BOLIBOK Małgorzata 2 0.30 0.01
KEMPISTY Monika Katarzyna 4 0.60 0.03
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 188 28.23 1.31