A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Polska
brak 2.18% 3.72% 5.25% 6.79% 8.32% 9.86% 11.40% 12.93% 14.47% 16.00%
danych 3.71% 5.24% 6.78% 8.31% 9.85% 11.39% 12.92% 14.46% 15.99% 17.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:30 636 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 301 650
Liczba ważnych kart:7 297 490
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:7 069 485
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:480 846
% 6.80%

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w okręgach wyborczych

Okręg wyborczy Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Electoral Constituency No. 1
w Gdańsku
1 769 312  472 693  472 447  459 105  14 817  3.23
Electoral Constituency No. 2
w Bydgoszczy
1 648 127  372 408  372 342  358 763  32 507  9.06
Electoral Constituency No. 3
w Olsztynie
2 110 287  408 182  408 071  395 040  36 221  9.17
Electoral Constituency No. 4
w Warszawie I
2 200 697  779 816  777 613  762 886  19 098  2.50
Electoral Constituency No. 5
w Warszawie II
2 020 737  405 873  405 802  392 066  61 259  15.62
Electoral Constituency No. 6
w Łodzi
2 036 030  483 069  482 918  468 467  29 615  6.32
Electoral Constituency No. 7
w Poznaniu
2 720 826  610 188  609 993  585 119  61 431  10.50
Electoral Constituency No. 8
w Lublinie
1 750 992  411 355  411 279  399 483  70 055  17.54
Electoral Constituency No. 9
w Rzeszowie
1 710 529  410 512  410 394  398 152  28 927  7.27
Electoral Constituency No. 10
w Krakowie
3 686 945  949 321  948 975  915 211  58 541  6.40
Electoral Constituency No. 11
w Katowicach
3 673 738  872 659  872 417  847 419  18 480  2.18
Electoral Constituency No. 12 we Wrocławiu 3 147 531  684 245  684 083  662 066  28 087  4.24
Electoral Constituency No. 13
w Gorzowie Wielkopolskim
2 160 786  441 329  441 156  425 708  21 808  5.12
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  480 846  6.80

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w województwach

Voivodeship Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
DOLNOŚLĄSKIE 2 328 361  537 210  537 070  520 699  19 038  3.66
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 648 127  372 408  372 342  358 763  32 507  9.06
LUBELSKIE 1 750 992  411 355  411 279  399 483  70 055  17.54
LUBUSKIE 807 818  155 939  155 896  150 224  9 588  6.38
ŁÓDZKIE 2 036 030  483 069  482 918  468 467  29 615  6.32
MAŁOPOLSKIE 2 644 574  730 056  729 742  703 948  27 627  3.92
MAZOWIECKIE 4 221 434  1 185 689  1 183 415  1 154 952  80 357  6.96
OPOLSKIE 819 170  147 035  147 013  141 367  9 049  6.40
PODKARPACKIE 1 710 529  410 512  410 394  398 152  28 927  7.27
PODLASKIE 961 030  207 999  207 931  202 343  19 654  9.71
POMORSKIE 1 769 312  472 693  472 447  459 105  14 817  3.23
ŚLĄSKIE 3 673 738  872 659  872 417  847 419  18 480  2.18
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 042 371  219 265  219 233  211 263  30 914  14.63
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 149 257  200 183  200 140  192 697  16 567  8.60
WIELKOPOLSKIE 2 720 826  610 188  609 993  585 119  61 431  10.50
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 352 968  285 390  285 260  275 484  12 220  4.44
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  480 846  6.80

Przyznane mandaty

Name and surname Okręg wyborczy Electoral committee Liczba głosów na kandydata
KALINOWSKI Jarosław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  33 879 
GRZYB Andrzej Marian Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  26 805 
HETMAN Krzysztof Andrzej Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  24 862 
SIEKIERSKI Czesław Adam 10  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  27 843