A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Ciechanowski County 

ciechanowski
brak 5.28% 7.59% 9.90% 12.22% 14.53% 16.84% 19.15% 21.46% 23.78% 26.09%
danych 7.58% 9.89% 12.21% 14.52% 16.83% 19.14% 21.45% 23.77% 26.08% 28.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:73 500
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 595
Liczba ważnych kart:13 593
Frekwencja wyborcza:18.50%
Liczba głosów ważnych:13 142
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:2 817
% 21.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Community Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciechanów 36 632  8 116  8 114  7 898  2 243  28.40
Ciechanów 5 397  706  706  679  149  21.94
Glinojeck 6 428  710  710  669  113  16.89
Gołymin-Ośrodek 3 205  488  488  473  32  6.77
Grudusk 3 087  563  563  543  48  8.84
Ojrzeń 3 496  441  441  417  22  5.28
Opinogóra Górna 4 778  692  692  666  59  8.86
Regimin 4 069  982  982  943  64  6.79
Sońsk 6 408  897  897  854  87  10.19
Ogółem 73 500  13 595  13 593  13 142  2 817  21.44
Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 1 028 36.49 7.82
KOZŁOWSKI Jacek 482 17.11 3.67
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 56 1.99 0.43
ŁUCZYCKI Andrzej 17 0.60 0.13
BERENT Przemysław 23 0.82 0.18
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 29 1.03 0.22
KRZEMIŃSKI Adam 1 074 38.13 8.17
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 35 1.24 0.27
KORDECKI Marek 23 0.82 0.18
LANC Elżbieta 50 1.77 0.38