A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Legionowski County 

legionowski
brak 4.99% 5.25% 5.51% 5.78% 6.04% 6.30% 6.56% 6.82% 7.09% 7.35%
danych 5.24% 5.50% 5.77% 6.03% 6.29% 6.55% 6.81% 7.08% 7.34% 7.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:84 462
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 549
Liczba ważnych kart:23 543
Frekwencja wyborcza:27.88%
Liczba głosów ważnych:23 028
% głosów ważnych:97.81%
Liczba głosów na listy komitetu:1 278
% 5.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Community Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Legionowo 41 011  11 813  11 811  11 565  582  5.03
Jabłonna 12 698  3 726  3 725  3 662  235  6.42
Nieporęt 10 440  3 295  3 295  3 206  160  4.99
Serock 10 779  2 381  2 380  2 325  177  7.61
Wieliszew 9 534  2 334  2 332  2 270  124  5.46
Ogółem 84 462  23 549  23 543  23 028  1 278  5.55
Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALISZ Ryszard Roman 978 76.53 4.25
NOWICKA Wanda Hanna 147 11.50 0.64
ISZKOWSKI Krzysztof Stefan 10 0.78 0.04
SANKARI Nina 6 0.47 0.03
DĘBSKI Artur 72 5.63 0.31
OLEJNIK Katarzyna Barbara 13 1.02 0.06
SZYPUŁA Tomasz 6 0.47 0.03
TRAPSZO - DRABCZYŃSKA Daria Joanna 12 0.94 0.05
MAZUREK Aleksander Paweł 4 0.31 0.02
KOSTRZEWA Inga Krystyna 30 2.35 0.13