A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Leżajski County 

leżajski
brak 3.63% 4.25% 4.88% 5.50% 6.12% 6.75% 7.37% 7.99% 8.61% 9.24%
danych 4.24% 4.87% 5.49% 6.11% 6.74% 7.36% 7.98% 8.60% 9.23% 9.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:56 088
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 243
Liczba ważnych kart:14 243
Frekwencja wyborcza:25.39%
Liczba głosów ważnych:13 829
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:869
% 6.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Community Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Leżajsk 11 921  3 282  3 282  3 198  116  3.63
Grodzisko Dolne 6 576  1 662  1 662  1 613  159  9.86
Kuryłówka 4 636  947  947  901  63  6.99
Leżajsk 15 830  3 666  3 666  3 549  261  7.35
Nowa Sarzyna 17 125  4 686  4 686  4 568  270  5.91
Ogółem 56 088  14 243  14 243  13 829  869  6.28
Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 537 61.80 3.88
KUROWSKA Maria Stanisława 53 6.10 0.38
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 192 22.09 1.39
SIEMBIDA Wiesław 27 3.11 0.20
DZIUBIŃSKI Jan 14 1.61 0.10
STRZĘPEK Renata 9 1.04 0.07
URUSKI Piotr Marcin 6 0.69 0.04
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 8 0.92 0.06
KULIG Irena Dorota 12 1.38 0.09
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 11 1.27 0.08