A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Hajnowski County 

hajnowski
brak 11.11% 12.85% 14.58% 16.32% 18.05% 19.79% 21.52% 23.26% 24.99% 26.73%
danych 12.84% 14.57% 16.31% 18.04% 19.78% 21.51% 23.25% 24.98% 26.72% 28.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:39 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 974
Liczba ważnych kart:5 973
Frekwencja wyborcza:15.19%
Liczba głosów ważnych:5 737
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:1 232
% 21.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Community Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hajnówka 18 502  3 091  3 090  2 986  718  24.05
Białowieża 1 997  386  386  376  107  28.46
Czeremcha 2 969  374  374  344  50  14.53
Czyże 2 007  223  223  213  26  12.21
Dubicze Cerkiewne 1 481  135  135  126  14  11.11
Hajnówka 3 445  456  456  438  103  23.52
Kleszczele 2 364  367  367  350  43  12.29
Narew 3 256  449  449  427  79  18.50
Narewka 3 315  493  493  477  92  19.29
Ogółem 39 336  5 974  5 973  5 737  1 232  21.47
Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUDRYCKA Barbara 1 030 83.60 17.95
PAPKE Paweł 60 4.87 1.05
NASZKIEWICZ Anna 28 2.27 0.49
WCISŁA Jerzy 6 0.49 0.10
MANTUR Mikołaj 40 3.25 0.70
PIŁAT Krzysztof 7 0.57 0.12
KISIEL Cezary Mikołaj 15 1.22 0.26
CWALIŃSKA Monika 22 1.79 0.38
KUSAK Włodzimierz Leszek 9 0.73 0.16
HORDEJUK Bernadeta Justyna 15 1.22 0.26