A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Siemiatycki County 

siemiatycki
brak 6.72% 8.59% 10.47% 12.34% 14.21% 16.09% 17.96% 19.83% 21.70% 23.58%
danych 8.58% 10.46% 12.33% 14.20% 16.08% 17.95% 19.82% 21.69% 23.57% 25.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:39 342
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 317
Liczba ważnych kart:7 315
Frekwencja wyborcza:18.60%
Liczba głosów ważnych:7 104
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:1 277
% 17.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Community Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Siemiatycze 12 343  2 527  2 526  2 460  626  25.45
Drohiczyn 5 539  1 173  1 173  1 133  103  9.09
Dziadkowice 2 463  451  450  434  34  7.83
Grodzisk 3 636  794  794  764  73  9.55
Mielnik 2 291  391  391  376  90  23.94
Milejczyce 1 746  302  302  292  59  20.21
Nurzec-Stacja 3 661  460  460  447  98  21.92
Perlejewo 2 517  528  528  521  35  6.72
Siemiatycze 5 146  691  691  677  159  23.49
Ogółem 39 342  7 317  7 315  7 104  1 277  17.98
Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUDRYCKA Barbara 554 43.38 7.80
PAPKE Paweł 34 2.66 0.48
NASZKIEWICZ Anna 14 1.10 0.20
WCISŁA Jerzy 3 0.23 0.04
MANTUR Mikołaj 638 49.96 8.98
PIŁAT Krzysztof 6 0.47 0.08
KISIEL Cezary Mikołaj 3 0.23 0.04
CWALIŃSKA Monika 10 0.78 0.14
KUSAK Włodzimierz Leszek 5 0.39 0.07
HORDEJUK Bernadeta Justyna 10 0.78 0.14