A  A+ A+

Zambrowski County 

zambrowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:36 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 736
Liczba ważnych kart:7 735
Frekwencja wyborcza:21.02%
Liczba głosów ważnych:7 387
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Community Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zambrów 18 201  3 660  3 659  3 560  0.00
Kołaki Kościelne 1 961  557  557  543  0.00
Rutki 4 877  1 033  1 033  918  0.00
Szumowo 3 977  894  894  872  0.00
Zambrów 7 784  1 592  1 592  1 494  0.00
Ogółem 36 800  7 736  7 735  7 387  0.00
Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne