A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Człuchowski County 

człuchowski
brak 4.44% 7.18% 9.93% 12.67% 15.42% 18.16% 20.90% 23.65% 26.39% 29.14%
danych 7.17% 9.92% 12.66% 15.41% 18.15% 20.89% 23.64% 26.38% 29.13% 31.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:46 468
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 027
Liczba ważnych kart:8 026
Frekwencja wyborcza:17.27%
Liczba głosów ważnych:7 641
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:1 199
% 15.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Community Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Człuchów 11 673  2 564  2 564  2 482  138  5.56
Czarne 8 647  1 615  1 615  1 515  483  31.88
Człuchów 8 147  1 137  1 136  1 089  252  23.14
Debrzno 7 299  1 095  1 095  1 029  126  12.24
Koczała 2 802  435  435  405  18  4.44
Przechlewo 4 918  770  770  728  95  13.05
Rzeczenica 2 982  411  411  393  87  22.14
Ogółem 46 468  8 027  8 026  7 641  1 199  15.69
Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 64 5.34 0.84
BUJANOWICZ Stanisława Helena 42 3.50 0.55
ADAMOWICZ Dariusz 25 2.09 0.33
DOMBROWSKI Bogdan 15 1.25 0.20
SZATKOWSKI Radosław Jan 13 1.08 0.17
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 988 82.40 12.93
KOSEWSKA Danuta Jolanta 25 2.09 0.33
SAHAJDAK Jadwiga 6 0.50 0.08
MIRONOWICZ Mirosław 7 0.58 0.09
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 14 1.17 0.18