A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Staszowski County 

staszowski
brak 1.95% 2.26% 2.57% 2.88% 3.19% 3.50% 3.81% 4.12% 4.43% 4.74%
danych 2.25% 2.56% 2.87% 3.18% 3.49% 3.80% 4.11% 4.42% 4.73% 5.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:60 431
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 940
Liczba ważnych kart:10 939
Frekwencja wyborcza:18.10%
Liczba głosów ważnych:10 499
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:319
% 3.04%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Community Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bogoria 6 383  969  969  922  18  1.95
Łubnice 3 525  475  475  455  23  5.05
Oleśnica 3 303  757  757  723  27  3.73
Osiek 6 341  1 097  1 097  1 063  24  2.26
Połaniec 9 828  1 924  1 924  1 837  67  3.65
Rytwiany 5 202  706  706  676  16  2.37
Staszów 21 841  4 176  4 175  4 032  128  3.17
Szydłów 4 008  836  836  791  16  2.02
Ogółem 60 431  10 940  10 939  10 499  319  3.04
Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOWIN Jarosław Adam 215 67.40 2.05
BIELAN Adam Jerzy 26 8.15 0.25
PUCHAŁA Jan 4 1.25 0.04
EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 4 1.25 0.04
CIEŚLAK Michał 38 11.91 0.36
KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 0 0.00 0.00
AUGUSTYN Paweł Piotr 19 5.96 0.18
JÓŹWIK Anna Irena 4 1.25 0.04
SADKIEWICZ Łukasz 3 0.94 0.03
TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 6 1.88 0.06