A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Wschowski County 

wschowski
brak 6.23% 6.77% 7.31% 7.85% 8.39% 8.93% 9.46% 10.00% 10.54% 11.08%
danych 6.76% 7.30% 7.84% 8.38% 8.92% 9.45% 9.99% 10.53% 11.07% 11.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:31 040
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 847
Liczba ważnych kart:4 847
Frekwencja wyborcza:15.62%
Liczba głosów ważnych:4 645
% głosów ważnych:95.83%
Liczba głosów na listy komitetu:382
% 8.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Community Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sława 9 827  1 507  1 507  1 454  169  11.62
Szlichtyngowa 4 009  574  574  542  48  8.86
Wschowa 17 204  2 766  2 766  2 649  165  6.23
Ogółem 31 040  4 847  4 847  4 645  382  8.22
Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 218 57.07 4.69
RZEPA Jarosław Michał 20 5.24 0.43
KORCZYŃSKA Dorota Marta 24 6.28 0.52
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 4 1.05 0.09
KRAWCZUK Jan 6 1.57 0.13
FIEDOROWICZ Czesław 77 20.16 1.66
KULINICZ Tomasz Teodor 0 0.00 0.00
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 10 2.62 0.22
KUCHARSKA Barbara 13 3.40 0.28
MIĆKO Ryszard Józef 10 2.62 0.22