A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 26501 Numer obwodu głosowania 16
Okręg wyborczy nr 12 Constituency Electoral Commission in w Wałbrzychu
Voivodeship DOLNOŚLĄSKIE County Wałbrzych Community Wałbrzych
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 58-316 Wałbrzych ul. Grodzka 71
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2275
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2275
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1600
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 984
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 616
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 616
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 616
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 616
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 600
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 13
2. DOBROSZ Janusz Konrad 0
3. JAKI Patryk Tomasz 0
4. GUTEK Ewa Danuta 0
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 0
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 0
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 0
10. FOJT Artur Czesław 0
Total13
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 0
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0
5. BORODACZ Artur Piotr 0
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 0
Total0
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:113
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 66
2. WOŹNIAK Piotr Jan 2
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 2
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 38
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 3
6. CHADŻY Wojciech 0
7. JANIEC Alicja Jadwiga 1
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 0
9. DUDA Katarzyna Beata 1
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 0
Total113
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:119
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 30
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 15
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 64
4. KŁOSOWSKI Sławomir 0
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 3
6. MACHAŁEK Marzena Anna 0
7. GIBAS Teresa Jadwiga 3
8. TYNIEC Jacek 4
9. MARCINIAK Wojciech 0
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 0
Total119
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 6
2. KUBICA Anna Maria 3
3. NOWAK Bogusław Jerzy 1
4. GÓRNIAK Judyta 1
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 0
6. NOWACKA Agata Łucja 4
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 0
9. TABISZ Jacek 2
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0
Total17
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 3
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 1
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 0
4. SICIŃSKA Lilianna 1
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 0
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 1
7. DOBRUK Paweł Jan 2
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 0
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Total8
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:37
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 27
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 1
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 0
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 1
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 0
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 0
7. KAWKA Karina Anna 4
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 1
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 0
10. WITCZAK Klaudia Monika 3
Total37
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:287
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 140
2. JAZŁOWIECKA Danuta 3
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 7
4. SYNOWSKA Alicja 3
5. TUTAJ Jerzy 124
6. BROK Anna 1
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 4
8. PICHLA Grażyna Bożena 1
9. KOTAPKA Jan Tomasz 0
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 4
Total287
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 1
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 2
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 0
4. SKOWRON Zbigniew 0
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 0
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 0
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 1
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 2
Total6