A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 40904 Numer obwodu głosowania 3
Okręg wyborczy nr 2 Constituency Electoral Commission in w Bydgoszczy
Voivodeship KUJAWSKO-POMORSKIE County mogileński Community Strzelno
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
GIMNAZJUM 88-320 STRZELNO UL.GIMNAZJALNA 17
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1450
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1450
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1010
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 737
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 273
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 273
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 273
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 273
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 258
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STACHOWIAK Ireneusz 3
2. ŁUCZAK Stefan Nikodem 1
3. KAŁUŻNY Mariusz Piotr 0
4. KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 2
5. ŁABĘCKI Bogdan 0
6. MATCZAK Agnieszka Ewa 2
7. KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 0
8. RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 0
9. KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 0
10. CIECIERSKI Sławomir Ryszard 1
Total9
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CYWIŃSKA Marta Ewa 1
2. WILKOWSKI Wojciech Sławomir 2
3. HRABSKI Piotr Michał 0
4. SZENDEL Weronika 1
5. POŁĄCZAK Wojciech 2
6. BORUCKA Irena 0
7. ANDUŁA Miłosz 0
8. LASKOWSKA Julia 0
9. RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0
10. DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0
Total6
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:42
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZEMKE Janusz Władysław 36
2. KRZYŻANOWSKA Elżbieta 3
3. POLAK Urszula 1
4. GRZĄDZIEL Krzysztof 0
5. IWICKA Urszula 1
6. KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 1
7. BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0
8. WADOŃ Jan 0
9. GAIK-MAZUREK Beata Maria 0
10. MAKOWSKI Maciej Sławomir 0
Total42
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:69
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 39
2. ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 16
3. DRAB Marzenna Stefania 0
4. BANASZAK Adam Heliodor 9
5. KOWALSKI Wojciech Lech 0
6. STOLECKA Małgorzata 4
7. SZAFRAŃSKI Robert Antoni 0
8. ADAMOWICZ Beata 0
9. ZAJĄKAŁA Jacek 0
10. BOROWIAK Joanna Beata 1
Total69
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZCZUKA Kazimiera 7
2. KRUPA Łukasz Marcin 1
3. STRAUSS Hanna Barbara 0
4. KRÓLEWICZ Mirosław 1
5. BOROWSKA Joanna Małgorzata 0
6. KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0
7. FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0
8. WOJTAS Jarosław Andrzej 0
9. CIEŚLAKOWSKA Ewa 0
10. WYDRZYŃSKI Maciej 0
Total9
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MARZEC Maciej Jan 5
2. MICHAŁEK Iwona Krystyna 0
3. KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 0
4. PROKOPOWICZ Wojciech 0
5. NALASKOWSKI Jacek Andrzej 0
6. BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 0
7. SOPEL-SZAMOCKA Joanna 0
8. LASKOWSKI Dariusz Jan 0
9. POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0
10. WALKOWIAK Andrzej 0
Total5
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSTRZEWA Jacek Andrzej 16
2. OSIŃSKI Arkadiusz Marek 0
3. NOWICKA Marta 0
4. CIĘGOTURA Kamil 1
5. RYBACKA Marlena Hanna 0
6. WIECZOREK Dariusz 0
7. WYSIŃSKA Magdalena 0
8. DOROSIŃSKA Monika Jadwiga 0
9. BRONOWSKI Łukasz Piotr 0
10. KRAWCZYSZYN Tomasz 1
Total18
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:68
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 16
2. JĘDRZEJCZAK Otylia 4
3. ZWIEFKA Tadeusz Antoni 38
4. JANOSZ Anna 2
5. KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 0
6. PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 5
7. PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 3
8. ELIASZ Józef Henryk 0
9. KRAKOWIAK Dariusz Piotr 0
10. WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 0
Total68
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:32
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KŁOPOTEK Eugeniusz 4
2. MES Ewa Monika 1
3. BARANOWSKI Krzysztof 2
4. PIETROWSKI Andrzej Władysław 0
5. ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 0
6. KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 0
7. OWCZARZ Andrzej 1
8. WICHROWSKA Magdalena 0
9. KURZAWA Dariusz 24
10. SOSNOWSKI Zbigniew 0
Total32