A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 41509 Numer obwodu głosowania 4
Okręg wyborczy nr 2 Constituency Electoral Commission in w Toruniu
Voivodeship KUJAWSKO-POMORSKIE County toruński Community Zławieś Wielka
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Zespół Szkół 87-134 Zławieś Wielka Szkolna 6
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2225
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2225
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1590
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 1205
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 385
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 385
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 385
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 385
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 376
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STACHOWIAK Ireneusz 4
2. ŁUCZAK Stefan Nikodem 2
3. KAŁUŻNY Mariusz Piotr 3
4. KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 2
5. ŁABĘCKI Bogdan 1
6. MATCZAK Agnieszka Ewa 0
7. KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 2
8. RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 0
9. KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 0
10. CIECIERSKI Sławomir Ryszard 1
Total15
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CYWIŃSKA Marta Ewa 2
2. WILKOWSKI Wojciech Sławomir 1
3. HRABSKI Piotr Michał 0
4. SZENDEL Weronika 0
5. POŁĄCZAK Wojciech 0
6. BORUCKA Irena 0
7. ANDUŁA Miłosz 0
8. LASKOWSKA Julia 1
9. RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0
10. DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0
Total4
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:50
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZEMKE Janusz Władysław 44
2. KRZYŻANOWSKA Elżbieta 1
3. POLAK Urszula 5
4. GRZĄDZIEL Krzysztof 0
5. IWICKA Urszula 0
6. KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0
7. BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0
8. WADOŃ Jan 0
9. GAIK-MAZUREK Beata Maria 0
10. MAKOWSKI Maciej Sławomir 0
Total50
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:124
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 23
2. ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 60
3. DRAB Marzenna Stefania 2
4. BANASZAK Adam Heliodor 0
5. KOWALSKI Wojciech Lech 32
6. STOLECKA Małgorzata 1
7. SZAFRAŃSKI Robert Antoni 0
8. ADAMOWICZ Beata 2
9. ZAJĄKAŁA Jacek 4
10. BOROWIAK Joanna Beata 0
Total124
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZCZUKA Kazimiera 5
2. KRUPA Łukasz Marcin 0
3. STRAUSS Hanna Barbara 1
4. KRÓLEWICZ Mirosław 0
5. BOROWSKA Joanna Małgorzata 0
6. KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0
7. FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0
8. WOJTAS Jarosław Andrzej 0
9. CIEŚLAKOWSKA Ewa 0
10. WYDRZYŃSKI Maciej 0
Total6
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MARZEC Maciej Jan 3
2. MICHAŁEK Iwona Krystyna 4
3. KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 0
4. PROKOPOWICZ Wojciech 0
5. NALASKOWSKI Jacek Andrzej 0
6. BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 0
7. SOPEL-SZAMOCKA Joanna 0
8. LASKOWSKI Dariusz Jan 0
9. POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0
10. WALKOWIAK Andrzej 0
Total7
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:34
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSTRZEWA Jacek Andrzej 21
2. OSIŃSKI Arkadiusz Marek 0
3. NOWICKA Marta 1
4. CIĘGOTURA Kamil 2
5. RYBACKA Marlena Hanna 0
6. WIECZOREK Dariusz 2
7. WYSIŃSKA Magdalena 0
8. DOROSIŃSKA Monika Jadwiga 0
9. BRONOWSKI Łukasz Piotr 7
10. KRAWCZYSZYN Tomasz 1
Total34
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:95
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 45
2. JĘDRZEJCZAK Otylia 6
3. ZWIEFKA Tadeusz Antoni 32
4. JANOSZ Anna 0
5. KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 0
6. PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 1
7. PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 6
8. ELIASZ Józef Henryk 1
9. KRAKOWIAK Dariusz Piotr 1
10. WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 3
Total95
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:41
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KŁOPOTEK Eugeniusz 20
2. MES Ewa Monika 6
3. BARANOWSKI Krzysztof 0
4. PIETROWSKI Andrzej Władysław 2
5. ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 9
6. KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 1
7. OWCZARZ Andrzej 0
8. WICHROWSKA Magdalena 0
9. KURZAWA Dariusz 0
10. SOSNOWSKI Zbigniew 3
Total41