A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 166101 Numer obwodu głosowania 19
Okręg wyborczy nr 12 Constituency Electoral Commission in w Opolu
Voivodeship OPOLSKIE County Opole Community Opole
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole Publiczne Nr 56 45-304 Opole ul. Sieradzka 7
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1919
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1919
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1350
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 810
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 540
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 540
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 540
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 540
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 527
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:32
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 12
2. DOBROSZ Janusz Konrad 1
3. JAKI Patryk Tomasz 8
4. GUTEK Ewa Danuta 0
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 1
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 1
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 9
10. FOJT Artur Czesław 0
Total32
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 1
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 1
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1
5. BORODACZ Artur Piotr 0
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 0
Total3
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:54
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 18
2. WOŹNIAK Piotr Jan 10
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 18
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 1
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 0
6. CHADŻY Wojciech 0
7. JANIEC Alicja Jadwiga 0
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 0
9. DUDA Katarzyna Beata 5
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 2
Total54
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:103
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 22
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 22
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 12
4. KŁOSOWSKI Sławomir 41
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 1
6. MACHAŁEK Marzena Anna 0
7. GIBAS Teresa Jadwiga 0
8. TYNIEC Jacek 0
9. MARCINIAK Wojciech 0
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 5
Total103
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 9
2. KUBICA Anna Maria 7
3. NOWAK Bogusław Jerzy 1
4. GÓRNIAK Judyta 0
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 1
6. NOWACKA Agata Łucja 0
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 0
9. TABISZ Jacek 1
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0
Total19
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 10
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 2
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 1
4. SICIŃSKA Lilianna 3
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 3
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 1
7. DOBRUK Paweł Jan 1
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 0
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Total21
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:38
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 20
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 7
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 1
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 0
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 0
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 3
7. KAWKA Karina Anna 1
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 0
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 4
10. WITCZAK Klaudia Monika 2
Total38
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:244
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 59
2. JAZŁOWIECKA Danuta 167
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 3
4. SYNOWSKA Alicja 6
5. TUTAJ Jerzy 2
6. BROK Anna 4
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 1
8. PICHLA Grażyna Bożena 1
9. KOTAPKA Jan Tomasz 0
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 1
Total244
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 9
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 0
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 1
4. SKOWRON Zbigniew 0
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 1
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 2
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 0
Total13