A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 166101 Numer obwodu głosowania 21
Okręg wyborczy nr 12 Constituency Electoral Commission in w Opolu
Voivodeship OPOLSKIE County Opole Community Opole
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole Publiczne Nr 4 45-401 Opole ul. Bielska 23
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2255
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2255
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1600
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 914
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 686
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 686
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 686
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 686
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 671
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:27
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 4
2. DOBROSZ Janusz Konrad 1
3. JAKI Patryk Tomasz 18
4. GUTEK Ewa Danuta 1
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 1
6. HYLEWICZ Janusz 2
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 0
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 0
10. FOJT Artur Czesław 0
Total27
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 3
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 3
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0
5. BORODACZ Artur Piotr 0
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 1
Total7
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:58
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 26
2. WOŹNIAK Piotr Jan 10
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 14
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 1
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 0
6. CHADŻY Wojciech 0
7. JANIEC Alicja Jadwiga 0
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 1
9. DUDA Katarzyna Beata 4
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 2
Total58
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:117
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 25
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 35
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 7
4. KŁOSOWSKI Sławomir 39
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 6
6. MACHAŁEK Marzena Anna 0
7. GIBAS Teresa Jadwiga 1
8. TYNIEC Jacek 3
9. MARCINIAK Wojciech 0
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 1
Total117
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:24
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 10
2. KUBICA Anna Maria 3
3. NOWAK Bogusław Jerzy 0
4. GÓRNIAK Judyta 3
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 0
6. NOWACKA Agata Łucja 8
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 0
9. TABISZ Jacek 0
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0
Total24
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 7
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 0
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 1
4. SICIŃSKA Lilianna 0
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 0
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 0
7. DOBRUK Paweł Jan 2
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 0
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Total10
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:45
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 28
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 6
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 7
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 0
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 1
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 1
7. KAWKA Karina Anna 2
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 0
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 0
10. WITCZAK Klaudia Monika 0
Total45
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:371
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 109
2. JAZŁOWIECKA Danuta 222
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 14
4. SYNOWSKA Alicja 8
5. TUTAJ Jerzy 3
6. BROK Anna 2
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 4
8. PICHLA Grażyna Bożena 2
9. KOTAPKA Jan Tomasz 3
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 4
Total371
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 8
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 0
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 0
4. SKOWRON Zbigniew 1
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 1
7. SAMBORSKI Tadeusz 1
8. JANIK Janina 1
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 0
Total12