A  A+ A+

Powiat mogileński liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
43 43 37 277 5 042 13.53
mogileński
brak 12.25% 12.51% 12.77% 13.03% 13.29% 13.55% 13.80% 14.06% 14.32% 14.58%
danych 12.50% 12.76% 13.02% 13.28% 13.54% 13.79% 14.05% 14.31% 14.57% 14.84%