A  A+ A+

Powiat janowski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
36 36 38 621 8 413 21.78
janowski
brak 16.01% 17.68% 19.34% 21.01% 22.67% 24.34% 26.01% 27.67% 29.34% 31.00%
danych 17.67% 19.33% 21.00% 22.66% 24.33% 26.00% 27.66% 29.33% 30.99% 32.67%