A  A+ A+

Miasto Gdynia 

Nr okręgu wyborczego Liczba mieszkańców Powierzchnia Zaludnienie Liczba uprawnionych do głosowania Liczba obwodów
1 233 727 135.00 km2 1 731,31 os. / km2 193 546 121

Miasto Gdynia

Gdynia

Statystyka obwodów

Typ obwodu Liczba Niepełnosprawni
powszechny 117 33
szpital 3 0
zakład opieki spolecznej 1 0
Razem 121 33

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych