A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Wocha

Nazwa Komitet Wyborczy Wyborców Marka Wocha  
Skrót KWW Marka Wocha  
Typ komitetu komitet wyborczy wyborców  
Adres 05-075 Warszawa-Wesoła, Warszawska 55 lok. 213  
Adres strony internetowej www.woch.org.pl  
Pełnomocnik wyborczy Daria Anna JABŁOŃSKA
Pełnomocnik finansowy Monika Dorota GOMÓŁKA