A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Nazwa Komitet Wyborczy Samoobrona  
Skrót KW Samoobrona  
Typ komitetu komitet wyborczy partii politycznej  
Adres 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14  
Adres strony internetowej www.kwsamoobrona.org.pl  
Pełnomocnik wyborczy Jan SOCHOCKI
Pełnomocnik finansowy Halina SIKORSKA