A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Nazwa Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  
Skrót KKW Europa Plus Twój Ruch  
Typ komitetu komitet wyborczy koalicji partii  
Adres 00-029 Warszawa, Nowy Świat 39  
Adres strony internetowej www.europaplustwojruch.org  
Pełnomocnik wyborczy Łukasz PIŁASIEWICZ
Pełnomocnik finansowy Danuta Teresa WÓJCIK