A  A+ A+

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Nazwa Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego  
Skrót KW Związku Słowiańskiego  
Typ komitetu komitet wyborczy partii politycznej  
Adres 00-634 Warszawa, Jaworzyńska 8 lok. 10  
Adres strony internetowej kw.zs.org.pl  
Pełnomocnik wyborczy Włodzimierz RYNKOWSKI
Pełnomocnik finansowy Agnieszka RYNKOWSKA